ประเทศจีน เครื่องหนีบลวด ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เครื่องหนีบลวด
ลูกกลิ้งดัดลวด
เครื่องยืดลวดและเครื่องตัด
เครื่องม้วนลวด
No input file specified.
เครื่องยืดท่อทองแดง
ไดรฟ์แหวนกลิ้ง
หน่วยการเคลื่อนที่ Rollring
ลูกกลิ้งลวดคู่มือ
เครื่องกรอสายเคเบิล
เครื่องม้วนสายเคเบิล
เครื่องไขลานอัตโนมัติ
เครื่องม้วนขดลวด
อุปกรณ์ทดสอบสายไฟและสายเคเบิล